Indi na ma kontak ang 16 ka mga crew sang barko sa kadagatan nga sakop sang “Golf of Guinea”, matapos nga ginsakaan sang mga pirata.

Ginkumpirmar sang tag-iya sang barko, nga nag eksperyensya sang “emergency situation” ang “135-meter-long Monjasa Reformer”, Sabado nga adlaw, sa kalayuon nga 260 kilometros nasidlangan nga bahin sang Port Pointe-Noire sa Republic of Congo.

[photo courtesy of Yahoo News]

Nakasaad sa anti-piracy emergency protocol, nga dapat magpanago ang mga crew sang barko sa isa ka “room” okon hulot nga ginatawag “citadel” sa ti-on nga magsalakay ang mga pirata.

Wala na sang linya sang komunikasyon sa barko gani nagapakig-angut na lamang ang management sang “Danish-owned Liberian-flagged oil tanker” sa mga otoridad, agud mahibaluan ang sitwasyon sang mga crew sa barko kag mabuligan.

Wala pa gin release sang management ang impormasyon angut sa “nationality” sang mga seafarers okon crew sang oil tanker.

Suno sa mga opisyal, nag-abot ang barko sa pwerto sang Marso 18 kag nagbyahe sa kadagatan sang Marso 22.

Yara na sa “international waters” ang barko sang gin atake sang tatlo ka mga pirata kag nadulaan sang linya sang komunikasyon.*

Leave a Reply